Syfte

Syfte: Uppdraget är en utmanande träning och utbildning som är både givande och kul och deltagarna får med sig utveckling och inspiration till det dagliga jobbet!

Några tips och saker som deltagarna tränar under Uppdraget

Laget och lagledaren

En mix av olika personligheter som kan jobba tillsammans. Viktigt är att lagledaren inte är en doer!

Då kommer denne inte att leda laget utan genomföra saker i stället och laget saknar då styrning och riskerar att haverera. Det kan också bli en informell ledare som manövrerar ut den ordinarie och tar över! Laget brukar växa fram från anmälan tills det är dags för genomförande.

Projektledning

Hur man leder en projektgrupp i högt tempo och anpassar teamets medlemmar så att de jobbar med varandra i stället för samtidigt som de andra. Viktigt med en klar rollfördelning innan start.

Onboarding

Viktigt att attrahera och behålla deltagarna från anmälan tills dagen D = 16/10

Håller deltagarna ajour genom föruppdragen mm.

Kärnverksamhet/samarbeten

Hålla sig till kärnverksamheten och samarbeta med livlinor och andra utanför kärnverksamheten

Delegering av sådant som andra likaväl kan göra för att uppnå en högre effektivitet.

Logistik

Snabbt kunna se och sätta upp en bra och logistik för de fyra timmarna. Vissa uppdrag är tidsatta och vissa går göra när som helst under de 4 timmarna. Vissa går fort och vissa tar lite längre tid.

Kvalitetssäkring

Säkerställa kvalitén i svaren eftersom vissa livlinor kanske hjälper flera olika lag och inte är riktigt lojala mot alla.

Interninformation

Viktigt att interninformationen verkligen når ut till medarbetarna både innan och under. 

Engagemang

Engagemang för uppgiften/erna så att laget går framåt och inte stannar upp på vissa områden.

Lära sig att inte skjuta upp saker och information som kommer inför dagen.

Uppdragen

-30 uppdrag i olika svårighetsgrader + några bilduppdrag + och en utslagsfråga.

%d bloggare gillar detta: